Türkiye'nin Elektronik Parası

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı

Emin Can YILMAZ

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

M. Serhan YILMAZ

Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Serkan Aziz ORAL

Yönetim Kurulu Üyesi

Özgür ERALP

Yönetim Kurulu Üyesi

Tansel SARAÇ

Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet CANTEKİN