Türkiye'nin Elektronik Parası

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı

M. Serhan YILMAZ

Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Emin Can YILMAZ

Yönetim Kurulu Üyesi

Özgür ERALP

Yönetim Kurulu Üyesi

Tansel SARAÇ

Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Can İLKİN