Türkiye'nin Elektronik Parası

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı

Emin Can YILMAZ

Yönetim Kurulu Üyesi / Başkan Vekili

M. Serhan YILMAZ

Yönetim Kurulu Üyesi

Özgür ERALP

Yönetim Kurulu Üyesi

Tansel SARAÇ